Poslovalni čas

POSLOVNI ČAS:

Enota Sonček Šmarje od 5.15 do 16.30,

enota Livada Šmarje od 6.00 do 16.00,

enota Ciciban Šentvid od 5.30 do 15.45,

dislocirana oddelka Sveti Štefan od 6.00 do 16.00,

dislocirani oddelek Mestinje od 6.30 do 15.15,

dislocirani oddelek Sladka Gora od 6.00 do 15.30,

dislocirani oddelek Kristan Vrh od 6.00 do 16.00,

dislocirani oddelek Zibika od 6.00 do 16.00.

Zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja se ob zmanjševanju števila prisotnih otrok ali izvajanju vzdrževalnih del, otroke iz različnih skupin združuje znotraj enote in tudi med enotami. Dežurstvo se izvaja v enoti Sonček, Slomškova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah in enoti Livada, Vegova 22, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Do združevanja otrok lahko prihaja ob praznikih in med šolskimi počitnicami:

- jesenske počitnice

- božično novoletni prazniki

- zimske počitnice - februar

- prvomajski prazniki

- poletne počitnice.

 

V času krajših počitnic se oddelki zaprejo, v kolikor je prisotnih v posameznem oddelku manj kot 10 otrok (slep Sveta zavoda 17.3.2009).