Enota Sonček, ŠmarjeEnota SONČEK

 

Tel.: 03 817 15 80

e - mail: info@vrtec-smarje.si

Naslov: Slomškova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah

Poslovalni čas: 5.15 - 16.30

Vodja enote: Barbara Pelc

e - pošta: barbara.pelc@vrtec-smarje.si

Št. oddelkov: 10

Direktne telefonske številke:

- igralnica 1,2 - tel: 03 817 15 87
- igralnice 3, 4, 5  - tel.: 03 817 15 88

- igralnice 6,7,8 - tel: 03 817 15 86
- igralnice 9, 10, 11 -  tel.: 03 817 15 89