Zaposleni v našem vrtcu

 

 

Vodja kuhinje v enoti Sonček je Jožica Fajs.

Tel.: 03 817 15 90, e-pošta: jozica.fajs@vrtec-smarje.si

Kuharji v enoti Sonček so:
Jožica Fajs, Peter Gajšek, Danica Filipčič.

Pomoč v kuhinji: Martina Stoklas.

Kuharja v enoti Livada sta Andrej Zeme in Darja Kovačič.

tel:  03 817 15 70, e-pošta: andrej.zeme@vrtec-smarje.si

Pomoč v kuhinji, čiščenje: Urška Gilčvert.

V enoti Mavrica je kuharica Olgica Staroveški. Pomoč v kuhinji, čiščenje: Zdenka Mikez.

Pomoč v kuhinji, čiščenje na DO Sladka Gora: Jožica Nunčič.

Pomoč v kuhinji, čiščenje na DO Sveti Štefan: Dragica Pintar.

Hišnik v enoti Sonček je  Matej Drofenik.

Hišnik za enoto Livada je Bojan Kotnik (polovični del. čas).

Hišniki za ostale enote in dislocirane oddelke: Matej Drofenik, Bojan Kotnik.

Čistilke v okviru celotnega vrtca: Jožica Ojsteršek, Mirica Korže, Martina Paj, Andrejka Majer, Ksenija Fajs, Mačkovšek Darinka.

Perica za vrtec je Katarina Hlupič.

 

ORGANIZACIJA  ODDELKOV 2019/20

Poslovalni čas pokrivajo: Jožica Škalički (nad. Slavčija Ljubič), Andreja Grosek, za polovični delovni čas Amadeja Orač (nad. Melite Ancelj), Marija Hržina, Darja Hostnik Zeme. Na porodniškem dopustu sta Katja Guzej in Anja Mužerlin, v daljšem bolniškem staležu sta Barbara Lorger in Tatjana Grindl. Spremljevalka otroka s posebnimi potrebami je Lidija Herček. Dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami bo izvajala Katja Starček Erjavec.

Igralnica

 

Vzgojitelj/ica

 

Vzgojitelj/ica – pom. vzg.

 

SONČEK

 

 

1

Janja Orač

Marjetka Cajzek

2

 

 

3

Anja Skale

Helena Romih

4

Nina Lenart

Mojca Bizjak

5

Renata Gojkovič

Marina Bakarić

6

Barbara Pelc

Damjana Ogrizek

7

Mira Ciglar, nad. Karmen Esih

Mojca Vrečko

8

Ksenija Čuješ

Katja Lesjak Gajšek

9

Marija Kadenšek

Metka Lorger

10

Darja Hrup

Sonja Zobec

11

Marta Kotnik

Špelca Golob Orač

 

 

 

DO

 

 

Zibika

Darja Lugarić

Irena Artnak

Kr. Vrh

Marta Drofenik

Igor Gerjevič

Sl. Gora

Renata Gobec

Katja Školnik

Sveti Štefan 1

Monika Špoljar

Urška Jagodič

Sveti Štefan 2

Albina Bračko

Tanja Jotić

Mestinje

Tanja Kolar

Jasmina Cvetanoska

     

LIVADA

 

 

1

Katarina Škorjak

Jasmina Korez (nad. Barbare Lorger)

2

 

 

3

Ksenija Šket

Anka Pišek

4

Iris Virant

Katarina Fijavž

5

Metka Jančič

Monika Grobin

6

Mira Škorja

Aleksandra Plavčak, nad. Polonce Vuser

ŠENTVID

 

 

1

Polonca Krobat

Jožica Gajšek

2

Tanja Smole

Zdenka Orač (nad. Anje Mužerlin)