Dislocirani oddelek Mestinje

Tel: 03 810 41 83

Naslov: Mestinje 43, 3241 Podplat

Poslovalni čas: 6.00 - 15.30

Št. oddelkov: kombinirani oddelek otrok 1-6 let

Vodja DO: Darja Hrup

e-mail: darja.hrup@vrtec-smarje.s