Dislocirani oddelek Sladka Gora

Dislociran oddelek na Sladki Gori
 

Tel. št: 03 817 15 43

Naslov: Sladka Gora 5, 3240 Šmarje pri Jelšah

Poslovni čas : 5.30 - 15.30

Vodja DO: Darja Hrup

e - mail: darja.hrup@vrtec-smarje.si

Št. oddelkov: kombinirani oddelek otrok 1 - 6 let