PROJEKTI 2019-20

Projekti na ravni vrtca

Posamezni projekti so skozi leta postali način našega življenja, saj strokovni delavci vsebine iz projektov vnašajo v svoje delo skoraj vsakodnevno.

V šolskem letu 2019/20 bomo v nekaterih oddelkih pričeli z izvajanjem novega projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in OŠ. S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad vrtčevskih otrok in njihovih bližnjih ter  posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtca. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja. V vrtcu bomo predvsem spodbujali izvedbo igre Beli zajček, katere cilj je očistiti zajčkov kožušček. Namen igre je, da bi otroke in njihove starše spodbudili, da prihajajo v vrtec na čim bolj trajnosten način: peš, s kolesom, skirojem, rolerji, poganjalčkom, avtobusom, vlakom, …

 

INOVACIJSKI PROJEKT na ravni vrtca

V šolskem letu 2019/20 bomo nadaljevali z izvajanjem inovacijskega projekta na ravni vrtca, ki smo si ga strokovni delavci zastavili v preteklem šolskem letu. Izhodišče in ideja za izvajanje IP so nam bila močna področja otrok. V projekt bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo naš vrtec. Pri izvajanju IP bomo izhajali iz naslednjega:

  • Delo z vsemi otroki.
  • Pomembnost vsakega posameznega otroka. Prepoznavanje njegovih močnih in šibkih področij.
  • Uporaba enotnega obrazca oz. pripomočka za pogovorne ure s starši.
  • Bogata ponudba dejavnosti oz. oblikovanje spodbudnega okolja.
  • Nadgrajevanje in stopnjevanje zahtevnosti dejavnosti glede na starostno skupino otrok.
  • Izkoristiti močna področja strokovnih delavcev.
  • Prehajanje strokovnih delavcev med skupinami s svojim močnim področjem.
  • Sodelovanje s starši, izmenjava informacij.